HAYWARD TriStar Pump

ปั๊มน้ำ ใช้ในการทำระบบกรองสระว่ายน้ำ ระบบนวดตัว

ปริมาตรน้ำ 35-170 แกลลอนต่อนาที ส่งสูง 15 ม. 

ขนาด 0.75-3.0 แรงม้า กำลังไฟ 220-380 โวลต์