HAYWARD SUPER PUMP

 

ปั๊มน้ำ ใช้ในการทำระบบกรองสระว่ายน้ำ ระบบนวดตัว

ปริมาตรน้ำ 25-85 แกลลอนต่อนาที ส่งสูง 12 ม. 

ขนาด 0.75-2.0 แรงม้า กำลังไฟ 220 โวลต์