HAYWARD SUPER II PUMP

ปั๊มน้ำ ใช้ในการทำระบบกรองสระว่ายน้ำ ระบบนวดตัว

ปริมาตรน้ำ 56-140 แกลลอนต่อนาที ส่งสูง 15 ม. 

ขนาด 1.0-3.0 แรงม้า กำลังไฟ 220-380 โวลต์