Emaux SB Series Extreme Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำ ใช้ในการทำระบบกรองสระว่ายน้ำ ระบบนวดตัว ระบบน้ำตก

ปริมาตรน้ำ 56-135 แกลลอนต่อนาที ส่งสูง 10 ม. 

ขนาด 1.0-3.0 แรงม้า กำลังไฟ 220-380 โวลต์